ยป
Certificari

Certificari BizMed - Furnizor Consumabile Medicale si Echipamente Medicale

ISO 9001

ISO 9001:2008 

Incepand cu Noiembrie 2012, societatea BizMED SRL este certificata privind Sistemul de management al calitatii.