ยป
Certificari

Certificari BizMed - Furnizor Consumabile Medicale si Echipamente Medicale

  
ISO 9001:2015 

Incepand cu luna mai 2017, societatea BizMED SRL este certificata cu noul standard 9001:2015 privind Sistemul de Management al calitatii.
ISO 9001:2008 

Incepand cu luna Noiembrie 2012, societatea BizMED SRL este certificata privind Sistemul de Management al calitatii.


 
Recunoastere internationala: Cea mai prestigioasa retea a organismelor de certificare - IQNet (The International Certification Network) – lider pe piata internationala de certificare.
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii - AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI DISPOZITIVELOR MEDICALE